Tag: Nokia

Nokia ứng dụng bản đồ cho iPhone và Android

img-1352867731-1
Nokia vừa tung ra ứng dụng bản đồ dành riêng cho iPhone và các thiết bị chạy Android, riêng các thiết bị chạy Firefox OS ...