Tag: ngưng hỗ trợ

Adobe: Photoshop phiên bản mới sẽ không hỗ trợ Windows XP

img-1347703471-1
Adobe Photoshop CS6 sẽ là phiên bản cuối cùng hỗ trợ hệ điều hành Windows XP. Đó là tuyên bố vừa được đưa ra bởi ...