Tag: mã nguồn mở

Mạng Joomla cho người Việt Nam

joomla
Chắc hẳn, những ai đọc đến website này đều ít nhiều đã biết đến Joomla! - Một hệ quản trị nội dung mã nguồn mở ...

Giới thiệu mã nguồn mở WordPress

logo-wordpress
WordPress là một hệ thống xuất bản blog viết bằng ngôn ngữ lập trình PHP và sử dụng MySQL database (cơ sở dữ liệu MySQL) ...

Giới thiệu mã nguồn mở Drupal

drupal
Drupal là một hệ thống quản trị nội dung, được phát triển trên ngôn ngữ lập trình PHP, hệ quản trị cơ sở dữ liệu ...