Tag: ISO500

Ứng dụng bị loại khỏi App Store vì cho phép tìm ảnh khoả thân

img-1358982271-1
Apple đã chính thức loại hai ứng dụng 500px và ISO500 (cùng một nhóm phát triển) ra khỏi chợ ứng dụng App Store vào ngày ...