Tag: iOS

Nokia ứng dụng bản đồ cho iPhone và Android

img-1352867731-1
Nokia vừa tung ra ứng dụng bản đồ dành riêng cho iPhone và các thiết bị chạy Android, riêng các thiết bị chạy Firefox OS ...

Microsoft sẽ bắt đầu “in tiền” khi họ phát triển Office cho iOS và Android

img-1359377832-1
"Ngày họ giới thiệu Office cho iOS và Android, họ bắt đầu in tiền". Đó là lời nhận xét của nhà phân tích Bob O'Donnell ...