Tag: hình ảnh khiêu dâm

500px trở lại App Store sau khi chỉnh sửa

img-1359538147-1
Tuần trước, Apple đã loại bỏ 500px khỏi App Store vì có khiếu nại rằng ứng dụng chứa hình ảnh khiêu dâm. Giờ đây, nhà ...