Tag: 500px

Ứng dụng bị loại khỏi App Store vì cho phép tìm ảnh khoả thân

img-1358982271-1
Apple đã chính thức loại hai ứng dụng 500px và ISO500 (cùng một nhóm phát triển) ra khỏi chợ ứng dụng App Store vào ngày ...

500px trở lại App Store sau khi chỉnh sửa

img-1359538147-1
Tuần trước, Apple đã loại bỏ 500px khỏi App Store vì có khiếu nại rằng ứng dụng chứa hình ảnh khiêu dâm. Giờ đây, nhà ...