So sánh Office 365 và Google Apps for Business

“Dịch vụ Google Apps sẽ không hỗ trợ việc người dùng có thể lưu định dạng cũ của Microsoft Office bắt đầu từ thứ 2 vừa qua” – công ty này thông báo trong hôm thứ 4 tuần này.

Office-365

Sự thay đổi sẽ ảnh hưởng tới các tài liệu định dạng như .doc, .xls và .ppt được tạo trong các phiên bản Office từ 1997-2003 – Google đã viết trên blog của họ. Các dịch vụ có sự thay đổi này bao gồm Google Apps, Google Apps for Business, Government and Education.

google-apps

Việc thay đổi cũng sẽ gây phiền toái cho một số người sử dụng khi họ sử dụng các phiên bản Office cũ và nhận các tệp tin tài liệu với định dạng mới như .docx từ người sử dụng Google Apps chẳng hạn. Mặc dù vấn đề này Microsoft đã có khuyến cáo nâng cấp Office hoặc cài ứng dụng cho phép đọc và nhận diện các định dạng mới của các phiên bản Office về sau. Người sử dụng vẫn có thể tải lên các định dạng cũ như .doc, .xls, .ppt do sự thay đổi này chỉ ảnh hưởng tới các tệp tin mà người sử dụng tải xuống máy tính của họ. Google Apps cũng hỗ trợ các định dạng không phải là của Office bao gồm cả OpenDocument, PDF và tệp tin notepad (.txt).

Microsoft bắt đầu sử dụng định dạng XML từ phiên bản Office 2007 trong khi vẫn tương thích với các định dạng cũ hơn.

Quốc Phong
Nguồn: xahoithongtin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *